جدیدترین مقالاتبیشترتخفیفیم دارید ؟

همیشه اولین نفر باخبر شوید

اطلاع رسانی از تخفیف ها

اخبار و اطلاعیه های شرکت

تخفیف های محدود را از دست ندهید

اخبار مرتبط روز دنیا

بدون تبلیغات

کانال تلگرام صفحه اینستاگرام

تخفیفیم دارید ؟

همیشه اولین نفر باخبر شوید

اطلاع رسانی از تخفیف ها

اخبار و اطلاعیه های شرکت

تخفیف های محدود را از دست ندهید

اخبار مرتبط روز دنیا

بدون تبلیغات

کانال تلگرام صفحه اینستاگرامتخفیفیم دارید ؟

همیشه اولین نفر باخبر شوید

اطلاع رسانی از تخفیف ها

اخبار و اطلاعیه های شرکت

تخفیف های محدود را از دست ندهید

اخبار مرتبط روز دنیا

بدون تبلیغات

کانال تلگرام صفحه اینستاگرامنظر برخی دانشجویان

«شما می‌توانید هزینه کنید تا یک شرکت برایتان سایتی را طراحی کند اما در این دوره یاد می‎‌گیرید خودتان یک سایت را طراحی کنید.» آقای جلوه دانشجوی وبمستران هوشمند، در این دوره سایت خود در حوزه‌ی آرایشی و بهداشتی را راه اندازی کردند و به درآمدزایی رسیدند.

«شما می‌توانید هزینه کنید تا یک شرکت برایتان سایتی را طراحی کند اما در این دوره یاد می‎‌گیرید خودتان یک سایت را طراحی کنید.» آقای جلوه دانشجوی وبمستران هوشمند، در این دوره سایت خود در حوزه‌ی آرایشی و بهداشتی را راه اندازی کردند و به درآمدزایی رسیدند.

«شما می‌توانید هزینه کنید تا یک شرکت برایتان سایتی را طراحی کند اما در این دوره یاد می‎‌گیرید خودتان یک سایت را طراحی کنید.» آقای جلوه دانشجوی وبمستران هوشمند، در این دوره سایت خود در حوزه‌ی آرایشی و بهداشتی را راه اندازی کردند و به درآمدزایی رسیدند.