15509_948

15722_598

15900_283

15924_936

15902_605

15926_983

3765_507

4152_534

15509_948

15722_598

15900_283

15924_936

 

 

 

 

 

کد خبر: 138130595
تاریخ انتشار: 13 مرداد 1395 - 19:27

نشست هم افزایی و هم اندیشی برخی متخصصین و نخبگان استان خوزستان با حضرت آیت الله فرحانی

آیت الله فرحانی

  • یکی از آسیبهای جدی در حوزه مدیریتی استان خوزستان ، گرفتار شدن مدیران با مسائل اجرایی ، قومی و حزبی است.مدیران با سرکت در جلسات متعدد و پاسخگویی به مراسلات و پرداختن به امور روزمره و همچنین بعضا با درگیر شدن در جریانات حزبی و قومی ، فرصتی برای حل مسائل اساسی همچون اقتصاد مقاومتی ، اشتغال و مشکلات زیست محیطی استان نمی یابند.
  • یکی از مهمترین اقدامات بدای حل مشکلات و بحرانهای اساسی استان ، ایجاد کار گروه های تخصصی است که با استفاده از نخبگان و کارشناسان متعهد  ضمن هم افزایی و به کارگیری افکار و نظرات دقیق ، بهترین ایده ها و راه حلها را با تکیه بر مستندات علمی تولید کند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

advertisement

advertisement

advertisement